Social :

ประกาศจาก...การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

26 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

ประกาศจาก...การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 128/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ ได้แก่วิศซกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เขี่ยวข้องกับสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และได้ศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

2. เศรษฐกร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การคลัง

3. นักบริหารพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางบริหาร กฏหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์


 

4. วิศวกร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

5. นักวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้าน ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ทางด้านภาษาจีน ทางด้านภาษาญี่ปุ่น

6. นักบริหารงานท่าเรือ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางบริหาร กฏหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

7. นักบริหารการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นสมัครได้ 2 วิธี
1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์  https://ieat.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.comโพสต์โดย : monnyboy