menu ศาลฎีกาสั่ง "กรุงศรีวิไล" หยุดทำหน้าที่ ส.ส. หลังรับใบเหลือง ปมใส่ซองงานศพ
date 03 ธ.ค. 62 07:12    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus
ศาลฎีกาสั่ง "กรุงศรีวิไล" หยุดทำหน้าที่ ส.ส. หลังรับใบเหลือง ปมใส่ซองงานศพศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนัดฟังคำสั่ง คดีหมายเลขดำ ลต.(ส. ส.) 585/2562 ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี กกต.แจกใบเหลืองนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา กรณีกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่

โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้อง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องและบัญชีระบุพยานของ กกต. ผู้ร้องไว้พิจารณา
โดยนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 25 ธ.ค. นี้ เวลา 10.00 น. ซึ่งให้หมายแจ้งคำสั่งและวันนัด พร้อมสำเนาคำร้อง-เอกสารประกอบคำร้อง บัญชีพยานของ กกต.ผู้ร้อง ให้แก่นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านด้วย หากการส่งถ้าไม่มีผู้รับหรือไม่สามารถจะทำได้ ก็ให้ปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของผู้คัดค้าน โดยการส่งนั้นให้มีผลใช้ได้ทันที


ทั้งนี้ ศาลกำหนดให้ นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน-เอกสารประกอบคำคัดค้านและบัญชีระบุพยานภายใน 7 วัน นับแต่วันรับสำเนาคำร้อง และศาลให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องของ กกต.นี้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว จึงให้นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 133 และมาตรา 138 วรรคสาม

โดยศาล ให้ปิดประกาศวัน-เวลานัดคดี ไว้ที่หน้าศาลฎีกา และลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทราบโดยทั่วกันด้วย


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:sanook.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow