Social :

ความเชื่อเรื่องการส่งเคราะห์?

03 ธ.ค. 62 18:12
ความเชื่อเรื่องการส่งเคราะห์?

ความเชื่อเรื่องการส่งเคราะห์?

การส่งเคราะห์เกิดจากพื้นฐานความเชื่อว่า เหตุผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเคราะห์ร้าย จำเป็นต้องขจัดปัดเป่า ซึ่งหากกระทำแล้วจะทำให้ชีวิตกลับสู่ภาวะปกติ

     ผู้ทำพิธีหรืออาจารย์ จัดเครื่องบูชาประกอบด้วย ตุง (จำนวน 3,6,9 หรือ 12 ตัว) รูปปั้นดินเหนียวรูปคน สัตว์ต่าง ๆ กล้วย อ้อย หมาก พริก บุหรี่
ข้าวสุก อาหารคาว ของหวาน ทั้งหมดจะนำใส่สะตวง (เครื่องบัดพลี)

     แล้วนำไปยังทางสามแพร่ง จุดธูปเทียนบูชาแล้ววางสะตวงทิ้งไว้ เป็นเสร็จพิธี ผู้ขอทำพิธีจะมีขันตั้ง ซึ่งประกอบด้วย หมาก พลู ผ้าขาว เหล้า 1 ขวด และค่าขันตั้งครู (แล้วแต่จะกำหนด)

     ความเชื่อเรื่องการส่งเคราะห์นี้ จะทำให้คนไม่ละเมิดล่วงเกินธรรมชาติ และมีผลทางจิตวิทยาคือทำให้กำลังใจของผู้เข้าทำพิธีส่งเคราะห์ดีขึ้น


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/horoscope.thaiza.com/

โพสต์โดย : monnyboy