Social :

โผล่แล้ว! มติสภา244:5เสียงไม่เห็นด้วยตั้งกมธ.ศึกษาผลกระทบม.44ของคสช.

05 ธ.ค. 62 06:12
โผล่แล้ว! มติสภา244:5เสียงไม่เห็นด้วยตั้งกมธ.ศึกษาผลกระทบม.44ของคสช.

โผล่แล้ว! มติสภา244:5เสียงไม่เห็นด้วยตั้งกมธ.ศึกษาผลกระทบม.44ของคสช.

ฝ่ายค้านวอร์คเอาท์ไม่เป็นผล ฝั่งรัฐบาลเช็คองค์ประชุมครบ มีงูเห่าช่วยเติมให้ 10 เสียง มติ 5 ต่อ 244 ตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44 ไม่สำเร็จ


ภายหลังจากจบกระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปแล้ว นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎร ถึงคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่ และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จึงทำให้องค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีไม่น้อยกว่า 249 คน (อ่านข่าว : สส.294คนครบองค์ประชุมไวพจน์โผล่ร่วม-จับตาวุ่นปมโหวตม.44ใหม่)

จากนั้นดำเนินระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ค้างจากสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของ คสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ที่การประชุมล่มถึง 2 ครั้งติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากฝ่ายรัฐบาลขอใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 85 ให้นับและขานชื่อลงคะแนนใหม่ หลังจากฝ่ายค้านลงมติชนะให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

โดยนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ หารือถึงวิธีการนับองค์ประชุมก่อนการลงมติ ซึ่งต้องมีการสมาชิกขอหารือต่อประธานที่ประชุมก่อน และกรณีที่ฝ่ายค้านวอร์คเอาท์ออกจากห้องประชุม ถือเป็นการกระทำผิดต่อความมั่นคงของประเทศ ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นทักท้วงว่า หากประธานสภายังให้ฝ่ายรัฐบาลนับและขานชื่อลงคะแนนใหม่ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 85 ฝ่ายค้านอาจจำเป็นยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตีความข้อบังคับข้อที่ 85

นายสุชาติ ยืนยันว่า การจะลงมติทุกครั้งต้องมีการนับองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 78 และเป็นอำนาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยตรวจสอบ ส่วนการใช้ติดตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 85 ก็เป็นเรื่องที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยไปแล้ว


นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ยืนยันว่า จะไม่มีการถอนและขอให้นับและขานชื่อลงคะแนนใหม่ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 85 ต่อไป ขณะที่นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ก็ยืนยันว่า หากรัฐบาลยังใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับข้อที่ 85 ฝ่ายค้านก็จะไม่ขอร่วมเป็นองค์ประชุม

นายธีระชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้อธิบายต่อที่ประชุมถึงหลักการนับคะแนนใหม่ โดยขอให้มีการตรวจสอบมติเดิมที่เคยลงไปแล้ว แต่สิ่งที่ประธานสภากำลังดำเนินการถือเป็นการให้ลงคะแนนใหม่ ซึ่งอาจผิดต่อข้อบังคับการประชุม และจะทำให้การลงมติใดๆ ในสภาผู้แทนราษฎรไม่มีความชอบธรรม ไม่เป็นไปตามเจตจำนงของผู้ลงคะแนน หากฝ่ายรัฐบาลจะขอให้นับและขานชื่อลงคะแนนใหม่ จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรมีปัญหาในอนาคต และจะทำให้ฝ่ายค้านกระทำเช่นเดียวกัน บรรทัดฐานเช่นนี้จึงไม่ควรเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนายสุชาติ ชี้แจงว่า ข้อบังคับการประชุมข้อที่ 85 เป็นหลักการที่มีอยู่เดิมมาตั้งแต่อดีตหลายสิบปีแล้ว ซึ่งเขียนอยู่ในตัวว่าให้ลงคะแนนใหม่ด้วย

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า หากไม่มีความชัดเจนจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต พร้อมระบุว่าการใช้สิทธ์ตามข้อบังคับข้อที่ 85 เป็นเจตนารมณ์ว่าการนับองค์ประชุมเกิดขึ้นพร้อมการลงมติโดยการขานชื่ออยู่แล้ว แต่หากมีสมาชิกจะนำเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็เป็นสิทธิ์

รองศาสตราจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้เสนอญัตติคำกล่าวว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้วินิจฉัยถูกต้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกใช้สิทธิ์นับคะแนนใหม่ แต่มองว่าต้องไปการนับคะแนนใหม่โดยองค์ประชุมเดิมในการลงมติครั้งแรก แต่สาเหตุแห่งการวอร์ค เพราะฝ่ายรัฐบาลต้องการลงคะแนนใหม่ ไม่ยอมรับการลงมติครั้งแรก

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า เจตนารมณ์ข้อบังคับการประชุมข้อที่ 85 ในอดีต คือการนับคะแนนใหม่โดยใช้องค์ประชุมเดิม แต่ให้ขานชื่อเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง แต่การวินิจฉัยคราวนี้กลายเป็นว่าให้ลงมติใหม่ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์การลงมติตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 86 หากวันนี้การตีความข้อบังคับให้ลงคะแนนใหม่โดยการขานชื่อ คนที่จะมีสิทธิ์ขานชื่อคือคนที่อยู่ในองค์ประชุมวันแรกเท่านั้น และไม่อยากให้ไปถึงขั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ โดยหลังจากมีผู้อภิปรายหลายคนแล้ว นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ จึงขอใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 55 เพื่อยุติการอภิปราย

นายสุชาติ กล่าวว่า เมื่อประธานวิปรัฐบาลยังยืนยันเดินหน้าใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 85 และนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้วินิจฉัยแล้ว ก็ต้องเดินหน้าตามญัตติ ทำให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน ทั้งหมดวอร์คเอาท์ออกจากที่ประชุม แต่ผลปรากฏว่ามีผู้แสดงตนทั้งหมด 261 คน ครบองค์ประชุม โดยตรวจสอบพบว่ามี ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้าน แสดงตนเพื่อนับเป็นองค์ประชุม 10 คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 3 คน ได้แก่ นายขจิต ชัยนิคม ส.ส. อุดรธานี , นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี, นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม., พรรคอนาคตใหม่ 2 คน ได้แก่ พันตำรวยโท ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี นายจารึกศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 คน ได้แก่ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ , นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ , นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ , นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ พรรคประชาชาติ 1 คนได้แก่ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

จากนั้น เมื่อองค์ประชุมครบ ที่ประชุมได้ดำเนินการขานชื่อลงมติใหม่อีกครั้ง โดยมีมติ 5 ต่อ 244 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ไม่เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่ง ของ คสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 โดยนายไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ที่ศาลออกหมายจับ แม้จะมาปรากฏตัวในที่ประชุม แต่ไม่ได้ร่วมลงมติด้วย 

งูเห่าฝ่ายค้านโผล่ร่วมองค์ประชุม

การนับองค์ประชุมสภาฯ ก่อนที่จะนับคะแนนใหม่ในญัตติด่วน ขอให้สภาฯ ตั้งกมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของ หัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ซึ่งผลการนับองค์ประชุมปรากฎว่ามีผู้แสดงตนต่อที่ประชุม 259 คนถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ทำให้สภาฯ ดำเนินการขอนับคะแนนใหม่ในญัตติดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่ามี ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้าน ได้แสดงตนเพื่อนับเป็นองค์ประชุม จำนวน 11 คน แบ่งเป็น

พรรคเพื่อไทย 3 คน ได้แก่ นายขจิต ชัยนิคม ส.ส. อุดรธานี , น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี, นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.,

พรรคอนาคตใหม่ 2 คน ได้แก่ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส. จันทบุรี,นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี ,นางสาวกวินนาถ ตาคลี สส. ชลบุรี

พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 คน ได้แก่ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ, นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคประชาชาติ 1 คนได้แก่ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานีขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews.

โพสต์โดย : monnyboy