Social :

ติดประกาศหน้าเขาสนฟาร์ม! กรมป่าไม้ปักป้ายหน้าฟาร์มไก่”ปารีณา”ยึดที่ดิน46ไร่

06 ธ.ค. 62 07:12
ติดประกาศหน้าเขาสนฟาร์ม! กรมป่าไม้ปักป้ายหน้าฟาร์มไก่”ปารีณา”ยึดที่ดิน46ไร่

ติดประกาศหน้าเขาสนฟาร์ม! กรมป่าไม้ปักป้ายหน้าฟาร์มไก่”ปารีณา”ยึดที่ดิน46ไร่

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ติดประกาศหน้าเขาสนฟาร์มของ "เอ๋ ปารีณา" ระบุเป็นพื้นที่รุกป่าสงวน 46 ไร่


จากกรณีนายอรรถพลเจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เตรียมปักป้ายหน้าฟาร์มไก่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นพื้นที่ตรวจยึด หลังจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ถาวรและป่าสงวน 46 ไร่ ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้นำป้ายประกาศไปติดไว้ที่บริเวณหน้าเขาสนฟาร์มของนางสาวปารีณา ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยระบุว่า “พื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14
ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรือยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน เข้าไปยึดถือครอบครองก่อสร้าง เผาป่า 

ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนเนื้อที่ 41-1-59 ไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักรราช2484 จำนวนเนื้อที่ 4-3-81 ไร่ รวมจำนวนเนื้อที่ 46-1-40 ไร่ ตาม ปจว.ข้อ 4 ลงวันที่ 2 ธ.ค.2562 เวลา 17.00 น. ยึดทรัพย์ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจยึดโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1(จอมบึง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ปิดประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy