Social :

ลั่นอุดมการณ์“เทพไท”ยัน3เหตุผลโหวตสวนให้ตั้งกมธเช็คบิลม.44

06 ธ.ค. 62 07:12
ลั่นอุดมการณ์“เทพไท”ยัน3เหตุผลโหวตสวนให้ตั้งกมธเช็คบิลม.44

ลั่นอุดมการณ์“เทพไท”ยัน3เหตุผลโหวตสวนให้ตั้งกมธเช็คบิลม.44

“เทพไท” ยัน 3 เหตุผล โหวตสวน ให้ตั้งกมธ.เช็คบิล ม.44 ลั่นอุดมการณ์ ปชป.เหนือมติพรรค-มติวิปรบ.


นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเหตุผลในการลงมติเห็นชอบญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44
ว่าได้ตัดสินใจยืนยันมติเดิม ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ 1.ญัตตินี้เป็นญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมพรรคมาก่อน และมีผู้ ส.ส.ของพรรคที่เป็นอดีตรัฐมนตรีลงชื่อเป็นเจ้าของญัตติ จำนวน 7 คน เช่น นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายกรณ์
จาติกวณิชย์ นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา และรมช.คมนาคม และมี ส.ส.ของพรรคลงชื่อรับรองจำนวน 20 คนด้วย 2.ในการพิจารณาญัตตินี้ตน
ได้อภิปรายแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนให้นำคำสั่งของคณะรัฐประหารทุกชุด และกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ(สนช.) มาศึกษา ซึ่งแตกต่างกับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน และ 3.ญัตตินี้ตรงกับอุดมการณ์ของพรรค ข้อ4 ที่ระบุว่า“พรรคจะไม่สนับสนุนระบบ หรือวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวธีการของรัฐบาลใดๆ” ซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค 6 เมษายน 2489 เป็นเวลา73ปีผ่านมาแล้ว และยังคงทันสมัยจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติพรรค และมติวิปรัฐบาลทุกประการ แต่อุดมการณ์ของพรรคต้องอยู่เหนือมติพรรคและมติวิปรัฐบาล หรือเงื่อนไขใดๆในการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy