Social :

คุมเข้ม “ประวิตร”สั่งเร่งแก้PM2.5เข้มก่อสร้างรถไฟฟ้าจริงจัง

14 ม.ค. 63 06:01
คุมเข้ม “ประวิตร”สั่งเร่งแก้PM2.5เข้มก่อสร้างรถไฟฟ้าจริงจัง

คุมเข้ม “ประวิตร”สั่งเร่งแก้PM2.5เข้มก่อสร้างรถไฟฟ้าจริงจัง

"พล.อ.ประวิตร"  สั่งหน่วยงานบูรณาการเร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 คุมเข้มการก่อสร้างทั้งรถไฟฟ้า-ตึกสูงอย่างจริงจัง


พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ได้สั่งการในระยะเร่งด่วน ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาติดตามแจ้งเตือนและให้คำแนะนำกับประชาชน ให้ทราบถึงแนวโน้มสภาวะอากาศและค่ามาตรฐานฝุ่นละออง ในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมทางร่างกายและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง และขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร คุมเข้มการก่อสร้างทั้งรถไฟฟ้าและตึกสูงในเมืองใหญ่ตามมาตรการที่กำหนดอย่างจริงจัง และพิจารณาปรับลดเวลาการขนส่งในเมืองในภาวะวิกฤตทันที
รวมทั้งควบคุมการเผาในที่โล่งหรือกิจการที่ก่อให้เกิดควันให้มากที่สุดพร้อมกับขอความร่วมมือ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ประสานกับตำรวจ ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายเข้มกับรถควันดำอย่างจริงจัง ตรวจตราสภาพรถสาธารณะของรัฐไม่ให้สร้างปัญหาเองและพิจารณาปรับการเดินรถโดยสารสภาพใหม่หรือนำรถไฟฟ้า เข้ามาใช้ในพื้นที่ชั้นในหรือพื้นที่ชุมชนมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนประชาชนให้หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะของรัฐมากขึ้น สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้คุมเข้มโรงงานอุตสาหกรรมและขอความร่วมมือลดกำลังผลิตทันทีที่เกิดภาวะวิกฤต ขณะเดียวกันขอให้กระทรวงพาณิชย์ ช่วยลงตรวจตราควบคุมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยและเครื่องฟอกอากาศ เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้ กทม. เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่วนกลางให้มากขึ้น และพิจารณาล้างถนน และต้นไม้ข้างทางทุกวัน เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะการฟุ้งกระจายของฝุ่นขนาดเล็กระดับต่ำ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงตรวจสุขภาพประชาชน เพื่อประเมินผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพประชาชนในภาพรวมขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy