Social :

หวั่นเกินกรอบเวลา! สภาพิจารณาญัตติด่วนพิจารณาพรบ.งบฯ63

13 ก.พ. 63 07:02
หวั่นเกินกรอบเวลา! สภาพิจารณาญัตติด่วนพิจารณาพรบ.งบฯ63

หวั่นเกินกรอบเวลา! สภาพิจารณาญัตติด่วนพิจารณาพรบ.งบฯ63

สภา พิจารณาญัตติด่วน กรณีคำวินิจฉัยศาล รธน.ให้พิจารณา งบฯ 63 วาระ2-3 ใหม่ ขณะ ส.ส.ฝ่ายค้าน หวั่นการพิจารณาใหม่เกินกรอบเวลา 105 วัน


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง ทำหน้าที่ประธานการประชุมในช่วงเย็นของวันนี้ ได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่องพิจารณาคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการเสียบบัตรระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ที่เสนอโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย


โดยนายแพทย์ชลน่าน หารือเกี่ยวกับกรอบเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พิจารณาวาระ 2 และ 3 ใหม่ โดยเห็นว่า หากสภาฯพิจารณาตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ อาจมีเสียงทักท้วงเกี่ยวกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติที่ยังไม่แล้วเสร็จ และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เกิน 105 วัน หากเป็นเช่นนั้น “ควรนำเอาร่างเดิมของคณะรัฐมนตรีส่งไปยังวุฒิสภามาพิจารณา เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการตีความว่าจะชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 143 หรือไม่ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้ รวมทั้ง ต้องการให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 74 ที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมาบังคับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการทำหน้าที่ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ดังนั้น สภาควรร่วมกันหาทางออกว่า จะปฏิบัติตามที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่
ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้อยู่เหนือสภาผู้แทนราษฎร แต่กังวลว่า ต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ และกลายเป็นซุปเปอร์รัฐธรรมนูญได้

ขณะที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ชี้แจงว่า ส่วนตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเกือบทั้งหมด และไม่มีเจตนาจะอภิปรายขัดแย้งกับ ส.ส.ที่ได้อภิปรายไปแล้ว จึงขอใช้โอกาสนี้ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯว่า ตนได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญไปว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากขัดกับรัฐธรรมนูญจะตกไปทั้งฉบับหรือไม่

จากนั้น นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน อภิปรายชื่นชมการเสนอญัตติด่วนของนายแพทย์ชลน่าน พร้อมระบุว่า สิ่งที่กังวลใจ และกังวลใจ เรื่องบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 143 ที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ต้องไม่เกิน 105 วัน ทั้งนี้ พวกตนยินดีจะปฏิบัติตามศาลรัฐธรรมนูญ แต่จะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องและไม่เกิดการตีความที่ผิด ฝ่ายนิติบัญญัติควรมีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง รวมทั้งยังกังวลเรื่องการละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก ช่วงหลังที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรไร้ศักดิ์ศรี ไม่มีอำนาจที่จะทำหน้าที่แทนประชาชนได้ ดังนั้น การอภิปรายไม่จำเป็นต้องมีญัตติก็ได้ หากมีญัตติอาจสุ่มเสี่ยงต่อสภา พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านยินดีให้ความร่วมมือ ไม่ขัดขวางคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ยินดีให้กฎหมายงบประมาณผ่าน เพื่อเดินหน้าการบริหารประเทศ เพียงแต่จะแสดงออกด้วยการไม่เข้าร่วมประชุม แต่ยืนยันว่าไม่กระทบกับงานของรัฐบาล หรือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแน่นอน หากฝ่ายค้านอยู่ด้วยอาจจะร่วมกระทำผิดได้เช่นกัน หากฝ่ายค้านอยู่ด้วย ก็ไม่อยากให้กระบวนการดังกล่าวผ่านไปได้อย่างผิดหลักการและทำให้ฝ่ายค้านกังวลใจขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy