menu ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7 ( บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2563 )
date 13 ก.พ. 63 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7  ( บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศรับสมัคร

12 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค&จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศึกษา สารสนเทศทั่วไป สารสนเทศ
ศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
ตามเอกสาร สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามเอกสาร งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามเอกสาร งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ตามเอกสาร ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
ตามเอกสาร ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
ตามเอกสาร ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
ตามเอกสาร สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา
ดังนี้
ตามเอกสาร คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
ตามเอกสาร คะแนน CULIตามเอกสารTEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ตามเอกสาร คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
ตามเอกสาร คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
ตามเอกสาร ะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28324


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow