Social :

ประกาศจาก...กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ( 17 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563 )

15 ก.พ. 63 07:02
ประกาศจาก...กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ( 17 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563 )

ประกาศจาก...กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ( 17 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

13 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกิจกรรมบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28334ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy