menu ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 )
date 19 ก.พ. 63 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ( บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศรับสมัคร

18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(2) พร้อมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ ประสานการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวม เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28347ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow