menu ประกาศจาก...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ( 2 มีนาคม - 13 มีนาคม 2563 )
date 24 ก.พ. 63 19:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  ( 2 มีนาคม - 13 มีนาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

24 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ตามเอกสาร ความรู้ ความสามารถ การตรวจด้วยหลักชีวโมเลกุล การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
และความรู้ทางวิชาการเพื่อประกอบการแปลผลการตรวจ เช่น ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา โลหิตวิทยา ชีวเคมีทางการแทพย์
ตามเอกสาร ความรู้เรื่องระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ใช้ในประเทศไทย ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านความปลอดภัย
ตามเอกสาร ความรู้เรื่อง Genomics Thailand
ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถด้านแบคทีเรียทางการแพทย์ เชื้อดื้อยาที่สำคัญของประเทศไทย
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28370ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow