menu สธ.ส่งหนังสือด่วน! ขอผู้ว่าจับตาคนกรุงกลับภูมิลำเนาหวั่นแพร่โควิด-กักตัว14วัน
date 22 มี.ค. 63 10:03    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus
สธ.ส่งหนังสือด่วน! ขอผู้ว่าจับตาคนกรุงกลับภูมิลำเนาหวั่นแพร่โควิด-กักตัว14วัน

หนังสือด่วน! ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด จับตาคนกรุงฯและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา ให้กักตัว 14 วัน หวั่น แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา ฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้
ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูลำเนากรมควบคุมโรค ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอวามร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา ฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา COV0 19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง
2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ดินหางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค 63 เป็นต้นไป
3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไอและอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา
4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น , ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ซ้อนส้อม , ล้ำมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที่ หรือแอลกอฮอล์
0%, หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง , หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการ


 


 

ขณะที่ วันนี้ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขอความร่วมมือให้จัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้ ให้จัดตั้งทีมอาสาโควิด-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้านเพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง , จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป , ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวันและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่อยู่อาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา , แจ้งผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำช้อนส้อม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาทีหรือแอลกอฮอล์ 70% หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

นางสาวไตรศุลี ย้ำถึงเหตุผลและความจำเป็นในขณะนี้ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับ 2 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีความกังวลว่าจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพฯ จึงได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่

ทั้งนี้ รัฐบาลเข้าใจดีถึงช่วงนี้ว่า เป็นเวลาแห่งความยากลำบาก ขอทุกคนเสียสละ ร่วมกันงดเดินทาง เว้นกิจกรรมทางสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เราจะสามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow