menu เตือน!ตรวจเช็คด่วน 25 พื้นที่เสี่ยงทั้งในกทม.และตจว.ที่ต้องถูกกักตัว
date 24 มี.ค. 63 05:03    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus
เตือน!ตรวจเช็คด่วน 25 พื้นที่เสี่ยงทั้งในกทม.และตจว.ที่ต้องถูกกักตัว

เตือน!ตรวจเช็คด่วน 25 พื้นที่เสี่ยงทั้งในกทม.และตจว.ที่ต้องถูกกักตัวเมื่อวันที่ 23 มี.ค. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานที่ชุมนุมชน เพื่อส่งไปถึงผู้ที่เคยไปในสถานที่ดังกล่าว ราว 25 แห่ง ในพื้นที่กทม.และอีก 6 จังหวัดทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังอาการของตัวเอง ด้วยการกักตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปในสถานที่ดังกล่าว หรือรายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน


ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงราว 25 แห่ง ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร

1.สนามมวยลุมพินี หากใครไปในช่วงวันที่ 6-8 มี.ค. กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่า ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ถ้ามีอาการให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน2. สนามมวยราชดำเนิน ช่วงวันที่ 6-8 มี.ค. สำนักงานสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ไว้ หากใครเดินทางไปในช่วงวันนั้น ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ถ้ามีอาการให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน3. สถานบันเทิง ร้านอาหารยามค่ำคืน ตั้งแต่วันที่ 9-10 มี.ค.สำนักงานสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศไว้เช่นเดียวกัน ถ้ามีอาการให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

จ.อุบลราชธานี

1. ตะวันแดง หากใครไปในช่วงวันที่ 9 มี.ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ว่าให้ กักกันตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปสถานที่ดังกล่าว หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี2. มิกซ์ผับ ช่วงวันที่ 9 มี.ค.ต้องกักตัว 14 วันเช่นเดียวกัน และเมื่อมีอาการต้องแจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี3. ริคโก้ ช่วงวันที่ 12 มีนาคม 2563 ต้องกักตัว 14 วัน มีอาการรีบแจ้ง สสจ.อุบลราชธานี4. ยูบาร์ ช่วงวันที่ 13-14 มี.ค.ต้องกักตัว 14 วัน มีอาการรีบแจ้ง สสจ.อุบลราชธานี5. ร้านอาหารชมจันทร์ หากใครไปในวันที่ 14 มี.ค.ต้องกักตัว 14 วัน มีอาการรีบแจ้ง สสจ.อุบลราชธานี

จ.ขอนแก่น

1. โรงเหล้ามิตรภาพ ช่วงวันที่ 7 มี.ค.ช่วงเวลา 00.00-03.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกาศไว้ว่า ให้คนที่ไปสถานที่ดังกล่าว ให้ไปรายงายตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยายบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มี.ค.นี้2. ตะวันแดงขอนแก่น ช่วงวันที่ 8 มี.ค.เวลา 00.00-02.30 น. และวันที่ 15 มี.ค. เวลา 00.59 น. รวมถึงวันที่ 16 มี.ค. เวลา 02.00 น. ให้ไปรายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยายบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มี.ค.3. ร้านชอดแจ้งหมูกะทะชิวชิว ช่วงวันที่ 12 มี.ค.เวลา 21.00 น. หากใครไปในสถานที่ และวันหรือเวลาดังกล่าว ขอให้ไปรายงายตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยายบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มี.ค.นี้4. ตลาดหนองไผ่ล้อม ช่วงวันที่ 16 มี.ค.เวลา 17.00 น. ก็ต้องไปรายงานตัวเช่นเดียวกัน ภายในวันที่ 30 มี.ค.

จ.สงขลา

1. มินิบัส หมายเลข 4 สนามบิน-หาดใหญ่ ช่วงวันที่ 13 มี.ค.เวลา 13.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประกาศว่า ใครที่เดินทางด้วยรถมินิบัสเส้นทางนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ไปรายงานตัวที่คลินิกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที เพื่อรับการตรวจรักษาและสังเกตอาการตรเอง จนถึงวันที่ 29 มี.ค.2. สนามกีฬาจิระนคร หากใครไปช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. เวลา 16.00-19.00 น. ก็ต้องไปรายงานโดนทันทีเช่นเดียวกัน เพื่อรับการตรวจและเฝ้าระวังตัวเองจนถึงวันที่ 29 มี.ค.นี้

ทั้งนี้ หากใครเดินทางไปตามสถานที่ทั้ง 14 แห่ง ใน 4 จังหวัดข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ทั้งการกักตัวเองเพื่อรอดูอาการ การรายงานตัวตามสถานที่และภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านี้

จ.นครราชสีมา

1. สนามไก่ชน อ.โนนไทย ช่วงวันที่ 7 มี.ค.เวลา 11.00 – 20.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกาศว่า ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน2. มวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน ใครไปช่วงวันที่ 8 มี.ค. เวลา 12.00 – 20.00 น. ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

จ.นนทบุรี

1.สนามมวย อตก.3 หากใครไปช่วงวันที่ 8 มี.ค. เวลา 18.00 – 20.00 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีประกาศว่า ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน2. รถ ปอ.ประชาชื่น – สนามมวยลุมพินี และราชดำเนิน ใครร่วมโดยสารช่วงวันที่ 8-14 มี.ค.ก็ต้องไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน 3. รถตู้ เดอะมอลล์ – ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (คนขับรถ คันที่ 53) ใครร่วมโดยสารช่วงวันที่ 8-20 มี.ค.ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน4. การสอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ช่วงวันที่ 13 มี.ค.ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน 5.งานบวช วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต กทม. ช่วงวันที่ 14 มี.ค.ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

จ.สุรินทร์

1. ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง ช่วงวันที่ 15 มี.ค. เวลา 13.00 – 14.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศว่า ให้ไปรายงานตัวและแจ้งอสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อรับคำแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพ การสังเกตอาการ และการตรวจรักษา ภายในวันที่ 30 มี.ค.2.งานศพ ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน ช่วงวันที่ 16 มี.ค.เวลา 19.00 – 23.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศว่า ให้ไปรายงานตัวและแจ้งอสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อรับคำแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพ การสังเกตอาการ และการตรวจรักษา ภายในวันที่ 30 มี.ค.


ขอขอบคุณข้อมูล -PostToday  


โพสต์โดยสมาชิก : Ao


menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow