Social :

ชี้แนะ!! “สุดารัตน์”เสนอมาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจและเกษตรกร

24 มี.ค. 63 07:03
ชี้แนะ!! “สุดารัตน์”เสนอมาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจและเกษตรกร

ชี้แนะ!! “สุดารัตน์”เสนอมาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจและเกษตรกร

"คุณหญิงสุดารัตน์" เสนอมาตรการพักชำระหนี้สำหรับธุรกิจเล็กที่ได้รับผลกระทบ พร้อมพักชำระหนี้เกษตรกรทุกชนิด 6 เดือน


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวในนามศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน และติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ถึงการเสนอมาตราการเยียวยาสำหรับธุรกิจและเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่า มาตรการสำหรับภาคธุรกิจ ต้องเร่งช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก รายกลาง SMEs กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มผู้ผลิต ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร รับจัดอีเว้นท์ สปาฯลฯ
 ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดย การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกบี้ย เป็นวลา 6 เดือนก่อนในเบื้องต้น นับตั้งเเต่เดือนมีนาคมเป็นตั้นไป , ลดดอกเบี้ยงินกู้ให้ธุรกิจเล็ก กลางที่ได้รับผลกระทบ ให้เหลือ 3% พร้อมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้เอกชนพอที่จะอยู่ได้ ในสภาวะเช่นนี้ , ให้สินเชื่อเพื่อต่อชีวิตธุรกิจ ในอัตราดอกเบี้ย 1% เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ SMEs (โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อ และค้ำประกันเงินกู้ให้ธนาคารพาณิชย์) , ให้เงินอุดหนุนนายจ้าง ไม่ให้เลิกจ้างพนักงาน , ลดราคาน้ำมันตามราคาตลาดโลก , เลื่อนการจ่ายภาษีนิติบุคคลออกไปอีก 6 เดือน สำหรับธุรกิจ SMEs และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ


ส่วนมาตรการสำหรับเกตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และกำลังมีปัญหาผลกระทบจาก Covid คือ พักชำระหนี้เกษตรกรทุกชนิด 6 เดือน , เร่งจ่ายค่าชดเชยภัยแล้ง ไร่ละ 2,500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ส่วนเกตรกรที่มีพื้นที่น้อยให้ขั้นต่ำรายละ 25,000 บาท และจัดสรรเงิน SML 5 แสน 8แสน และ 1 ล้านบาท ให้หมู่บ้านนำไปพัฒนาแหล่งน้ำถนนในหมู่บ้านโดยให้ใช้แรงงานในพื้นที่เท่านั้นขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy