Social :

ประกาศจาก...กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)) ( 1 เมษายน - 17 เมษายน 2563 )

24 มี.ค. 63 12:03
ประกาศจาก...กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)) ( 1 เมษายน - 17 เมษายน 2563 )

ประกาศจาก...กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)) ( 1 เมษายน - 17 เมษายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

23 มีนาคม 2563

รายละเอียด

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28513


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy