Social :

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ( 7 เมษายน - 27 เมษายน 2563 )

24 มี.ค. 63 12:03
ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ( 7 เมษายน - 27 เมษายน 2563 )

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ( 7 เมษายน - 27 เมษายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

23 มีนาคม 2563

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์ ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางพืชศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานวิจัยได้ทันที และพัฒนางานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชที่อยู่ในความรับผิดชอบ การเขตกรรม สรีรวิทยา และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารต้นฉบับ)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพืช สรีรวิทยาของพืช และด้านเมล็ดพันธุ์พืช
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28512
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy