Social :

อู่ฮั่นเตรียมยกเลิก "คำสั่งห้ามออกจากเมือง" เดินทางได้ 8 เม.ย. นี้

25 มี.ค. 63 10:03
อู่ฮั่นเตรียมยกเลิก "คำสั่งห้ามออกจากเมือง" เดินทางได้ 8 เม.ย. นี้

อู่ฮั่นเตรียมยกเลิก "คำสั่งห้ามออกจากเมือง" เดินทางได้ 8 เม.ย. นี้

อู่ฮั่นเตรียมยกเลิก "คำสั่งห้ามออกจากเมือง" เดินทางได้ 8 เม.ย. นี้


อู่ฮั่น, 24 มี.ค. (ซินหัว) — นครอู่ฮั่น สมรภูมิหลักที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รุนแรงที่สุดในประเทศจีน เตรียมยกเลิกข้อบังคับห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป หลังจากปิดเมืองไปกว่า 2 เดือน


จดหมายเวียนโดยสำนักงานใหญ่ควบคุมโรคโควิด-19 ของหูเป่ย ระบุว่าประชาชนในอู่ฮั่นจะได้รับอนุญาตให้ออกจากเมืองและมณฑลหูเป่ย หากผู้นั้นเป็นผู้ถือรหัสสุขภาพสีเขียว ซึ่งหมายถึงไม่มีการติดต่อกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือต้องสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

จดหมายเวียนเสริมว่าอู่ฮั่นจะใช้มาตรการเฉพาะแตกต่างกันไปในการส่งเสริมการกลับมาดำเนินธุรกิจ โดยจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จดหมายเวียนระบุว่าส่วนพื้นที่อื่นๆ ในหูเป่ยจะยกเลิกข้อบังคับห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันพุธ (25 มี.ค.)
ด้านแรงงานต่างถิ่นที่ถือรหัสสีเขียวและมีผลตรวจกรดนิวคลิอิกเป็นลบ จะถูกส่งไปยังสถานที่ทำงานนอกหูเป่ยโดยตรง
อย่างไรก็ดี หูเป่ยยังคงเลื่อนการเปิดเรียนของโรงเรียนต่างๆ ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. อู่ฮั่นประกาศใช้ข้อบังคับห้ามเดินทาง ซึ่งถือเป็นเป็นการปิดเมืองครั้งประวัติการณ์ โดยครอบคลุมถึงการระงับระบบขนส่งสาธารณะของเมือง ตลอดจนเที่ยวบินและรถไฟขาออกทั้งหมด อันเป็นความพยายามในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในเมือง


ขอขอบคุณข้อมูล -new18  

โพสต์โดย : Ao