Social :

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 )

26 มี.ค. 63 18:03
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 )

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

24 มีนาคม 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ตำแหน่งอาจารย์ ระดับวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเคมี หรือที่สัมพันธ์กัน
3.หากมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
การเรียนการสอน/การวิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
1.การทดสอบทางจิตวิทยาและความฉลาดทางอารมณ์
2.การทดสอบสอน (เป็นภาษาอังกฤษ) โดยการให้ผู้สมัครทดสอบสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร (เวลา 10 นาที)
3.การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (เวลา 10 นาที)
4.การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
ทักษะ/สมรรถนะ : การเรียนการสอน/การวิจัย

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28516ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy