Social :

ด่วน! สุวรรณภูมิ ช็อกเจอ 19 คนไทยร่วมพิธีศาสนากลับจากอินโด พบเชื้อโควิด

31 มี.ค. 63 16:03
ด่วน! สุวรรณภูมิ ช็อกเจอ 19 คนไทยร่วมพิธีศาสนากลับจากอินโด พบเชื้อโควิด

ด่วน! สุวรรณภูมิ ช็อกเจอ 19 คนไทยร่วมพิธีศาสนากลับจากอินโด พบเชื้อโควิด

ด่วน! สุวรรณภูมิ ช็อกเจอ 19 คนไทยร่วมพิธีศาสนากลับจากอินโด พบเชื้อโควิด


รายงานข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งถึงการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID–19) ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) ณ วันที่ 30 มี.ค.63 เวลา 00.00 - 23.59 น. ว่ามีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 202 เที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารที่จำนวนทั้งสิ้น 11,355 คน


โดยในจำนวนนี้เป็นผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 995 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยง
แต่ได้เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่กลับจากการไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 27 คน ส่งตรวจ มีผล Labพบว่า เป็น Positive หรือ มีเชื้อ จำนวน 19
ราย จึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาล และผล Lab เป็น Negative จำนวน 8 ราย สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน Home Quarantine เพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน

สำหรับการคัดกรองผู้โดยสารขาออก รวมทั้งสิ้น 6,302 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ เสี่ยงจำนวน 1 คน จึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาล ทั้งนี้ ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 1 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 147 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 144 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ(Overstay) จำนวน 95 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI


ขอขอบคุณข้อมูล - Khaosod

โพสต์โดย : Ao