Social :

ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ( 23 มีนาคม - 24 เมษายน 2563 )

01 เม.ย. 63 07:04
ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ( 23 มีนาคม - 24 เมษายน 2563 )

ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ( 23 มีนาคม - 24 เมษายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

17 มีนาคม 2563

รายละเอียด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 44 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ตามเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28484
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy