Social :

'วิษณุ'เผย เคอร์ฟิวยกเว้นพนักงานส่งของ - ทำงานเป็นกะ

02 เม.ย. 63 17:04
'วิษณุ'เผย เคอร์ฟิวยกเว้นพนักงานส่งของ - ทำงานเป็นกะ

'วิษณุ'เผย เคอร์ฟิวยกเว้นพนักงานส่งของ - ทำงานเป็นกะ

'วิษณุ'เผย เคอร์ฟิวยกเว้นพนักงานส่งของ - ทำงานเป็นกะ


2 เม.ย. 63 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากการประกาศเคอร์ฟิวแล้ว จะมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเคอร์ฟิว เช่น พนักงานส่งของ พนักงานขนส่งหนังสือพิมพ์ ถ้าเป็นรถขนส่งหนังสือพิมพ์จะต้องมีใบรับรองจากบรรณาธิการระบุว่าชื่ออะไร หน่วยงานไหน ทำหน้าที่อะไร กรอบเวลาการทำงานว่าทำวันไหนถึงวันไหน  และข้อมูลต้องตรงกับบัตรประชาชนที่เขาถือ


นายวิษณุ  กล่าวต่อว่านอกจากนี้ ยังยกเว้นผู้ที่ทำงานเป็นกะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน ข้าราชการ พนักงานโรงงาน แต่จะต้องมีใบรับรองจากบริษัทถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่ห้ามออกจากเคหสถาน และขอแนะนำให้ทำสำเนาไว้มากกว่า 1 ชุด เผื่อเจอเจ้าหน้าที่ขอยึดใบรับรองนั้นไว้ จะได้เหลือใบรับรองไว้ใช้แสดงตนต่อไป อย่างไรก็ตาม เราเห็นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เลยมีการยกเว้นตามที่กล่าวมา แต่สำหรับคนที่ไม่มีความจำเป็นจะถือว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดและจะมีโทษ


ขอขอบคุณข้อมูล -ไทยโพสต์ 

โพสต์โดย : Ao