Social :

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6 รับจำนวน 11 อัตรา ตั้งเเต่บัดนี้ - 28 สค. 59

03 ส.ค. 59 18:26
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6 รับจำนวน 11 อัตรา ตั้งเเต่บัดนี้ - 28 สค. 59

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6 รับจำนวน 11 อัตรา ตั้งเเต่บัดนี้ - 28 สค. 59

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6 รับจำนวน 11 อัตรา ตั้งเเต่บัดนี้ - 28 สค. 59  

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  
เรื่อง
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ   2559   ครั้งที่ 6

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ

  2559   ครั้งที่   6 จำนวน  11   อัตรา   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  28   สิงหาคม   2559  ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)   รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

(ดูไฟล์)
http://dti.or.th/page_bx.php?cid=43&cno=5250
topicza.com


โพสต์โดย : ครองแครง