Social :3 จุดอันตรายโบราณว่า จิตตก เครียด ซึมเศร้าอย่าไปเด็ดขาด เสี่ยงตัวตายตัวแทน

27 เม.ย. 63 20:04
3 จุดอันตรายโบราณว่า จิตตก เครียด ซึมเศร้าอย่าไปเด็ดขาด เสี่ยงตัวตายตัวแทน

3 จุดอันตรายโบราณว่า จิตตก เครียด ซึมเศร้าอย่าไปเด็ดขาด เสี่ยงตัวตายตัวแทน3 จุดอันตรายโบราณว่า จิตตก เครียด ซึมเศร้าอย่าไปเด็ดขาด เสี่ยงตัวตายตัวแทน

คุณเคยทราบข่าวการฆ่าตัวตาย และการตายแบบอุบัติเหตุในบริเวณใดบริเวณหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกไหม สงสัย ไหมว่าทำไมบริเวณเดียวกันมีการตายซ้ำ ๆ หลายศพ โบราณว่าคือการตายแทนกันแบบตัวตายตัวแทน เพราะคนที่เคยก่อกรรมกันมาแต่ปางก่อน เคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้ต่อกัน แต่ไม่เคยรับการอภัย และขมา กรรมกันผลกรรมจึงติดตามมาชาตินี้ ตลอดจนใครที่สร้างเวรกรรมชั่วต่อคนอื่นมามากทั้งชาติก่อนและชาตินี้ คติความเชื่อคนโบราณว่าระวังต้องชดใช้หนี้กรรมตายแทนที่คนที่คุณเคยไปสร้างกรรมไว้ยามเมื่อคุณจิตตก เครียด ซึมเศร้า ฉะนั้นอย่าไปที่สามแห่งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงตัวตายตัวแทน สามแห่งอันตรายมีที่ไหนบ้างบท ความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     แม่น้ำนิ่ง คนโบราณว่าสายน้ำแต่ละสายจะมีรุกขเทวาคอยปกป้องอยู่ เนื่องจากรุกเทวาแต่ละตน มีฐานะแค่เทพเทวดาชั้นรอง ๆ ไม่มีศักดิ์อย่างเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้า จะคอยรักษาแหล่งน้ำเท่านั้น คราใดมี ผู้ที่ชะตาขาดประสบเหตุตกน้ำตาย คิดสั้นฆ่าตัวตาย รุกขเทวามิอาจห้ามกรรมที่ก่อไว้ จนคนตายต้องรอคนที่ สร้างเวรกรรมชั่วต่อตนมาตายแทนที่ วิญญาณจึงจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ตนจะไป ฉะนั้นใครที่มีเรื่องไม่สบายใจ อย่าไปใกล้แหล่งน้ำเด็ดขาด โดยเฉพาะคืนวันพระ และวันโกน

   
 เส้นทางโค้ง
ธรรมชาติเส้นทางการคมนาคมจะต้องตรง เรียบ และไม่สลับซับซ้อนแต่คราใดมี เส้นทางที่โค้งคดเคี้ยว คือเส้นทางอันตราย และเมื่อมีอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตบริเวณใดบริเวณหนึ่ง คติความ เชื่อคนโบราณว่าคนที่ตายแบบอุบัติเหตุวิญญาณยังไม่ทราบว่าตนเองตาย จะวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนรอจน กว่าผู้ที่เคยก่อกรรมกันมาแต่ปางก่อน เคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้ต่อกัน แต่ไม่เคยรับการอภัย และขมากรรม กัน บังเอิญว่าจิตดวงตก เครียด ซึมเศร้าผ่านมาแล้วประสบเหตุตายแทนก่อน วิญญาณจึงจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ ตนจะไป ฉะนั้นใครที่ทราบว่าตนเองตกอยู่ในภาวะเช่นนั้น จงเลี่ยงที่จะขับขี่ยาน พาหนะ

     ต้นไม้ใหญ่ นอกจากแม่น้ำ แหล่งน้ำนิ่งแล้ว คนโบราณว่าต้นไม้ใหญ่จะมีรุกขเทวาคอยปก ป้องอยู่ เช่นกันแต่เนื่องจากเหตุผลเพราะรุกขเทวามีตบะบารมีน้อย มิอาจห้ามกรรมคนที่คิดสั้นจะฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่จะเลือกมาผูกคอตาย วิญญาณต้องรอจนกว่าผู้ที่เคยก่อกรรมกันมาแต่ปางก่อน เคยสร้างเวรสร้าง กรรมไว้ต่อกันมาตายแทนที่ วิญญาณจึงจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ตนจะไป

     สื่อต่าง ๆ ที่เคยเสนอเรื่องราวการฆ่าตัวตาย และการตายแบบอุบัติเหตุในบริเวณใดบริเวณ หนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกไหม บริเวณเดียวกันมีการตายซ้ำ ๆ หลายศพ คนโบราณว่าคือตัวตายตัวแทน เรื่องที่ยังไม่ อาจพิสูจน์ความจริง คนรุ่นใหม่ควรระวังอารมณ์ตนเองอย่าคิดสั้นและอย่าประมาททำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ เจ้ากรรมนายเวรเสมอ


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy