Social :

คู่มือผ่อนปรนฉบับทางการ สธ.แนะไม่ควรพาบุตรหลานไปตลาดสด-ตลาดนัด

03 พ.ค. 63 06:05
คู่มือผ่อนปรนฉบับทางการ สธ.แนะไม่ควรพาบุตรหลานไปตลาดสด-ตลาดนัด

คู่มือผ่อนปรนฉบับทางการ สธ.แนะไม่ควรพาบุตรหลานไปตลาดสด-ตลาดนัด

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ออก คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว) ซึ่งหมายถึง กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง

.
ในส่วนของ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ให้เปิดกิจการสถานที่ค้าขาย รวมทั้งร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยที่ขายอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน โดยมีการระบายอากาศเพียงพอ
.
มีแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจ คือ

- กำหนดระยะห่างของร้านค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยเสนอให้อาจลดจำนวนแผงค้า และเพิ่มวันขายในกรณีตลาดนัด โดยให้เปิดสลับร้านและแผง เพื่อลดความแออัด

- มีเจลแอลกอฮอล์ จุดบริการล้างมือบริเวณทาง เข้า-ออก ตลาด และทั่วบริเวณตลาด

- จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยอาจให้มีพัดลมระบายอากาศ

- จัดพื้นที่รอคิวรับของและชำระเงิน ห่างอย่างน้อย 1 เมตร โดยทำสัญลักษร์เว้นระยะห่าง

- ผู้ขายต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield

- อาจพิจารณาลดเวลาใช้บริการคนละไม่เกิน 1 ชั่วโมง เช่น จำกัดเวลาจอดรถส่วนตัว


ทั้งนี้ในส่วนมาตรการในการป้องกันโรค ยังมีข้อแนะนำ เช่น

- ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซื้อสินค้าเพียง 1-2 คนเท่านั้น และห้ามนําบุตรหลานมาเดินตลาดโดยเด็ดขาด

- หากชําระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การยื่นตะกร้ารับเงิน และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง

- กรณีขายเสื้อผ้า ของใช้อื่นๆ งดให้ลูกค้าทดลองสินค้า และควรจัดแอลกอฮอล์เจล 70%ให้ลูกค้าทําความสะอาดมือก่อน และหลังจับสินค้า

- กรณีขายอาหารปรุงสําเร็จ ให้ใส่ถุง หรือภาชนะมีฝาปิด หรือจัดทําอุปกรณ์ครอบหรือกั้นอาหาร

- กรณีขายอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไม่ให้ลูกค้าสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยอาจมีถุงมือพลาสติกให้บริการ

- อาจติดป้ายราคาสินค้าทุกชิ้น เพื่อลดการซักถามพูดคุย
ขอขอบคุณข้อมูล- Workpoint News

โพสต์โดย : Ao