Social :"ปิยะสกล" ชื่นชม "รพ.บ้านแพ้ว" สมุทรสาคร มีจุดแข็ง เลี้ยงตัวเอง มีระบบดูแลผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น หวังนำมาปรับใช้กับ รพ.ในสังกัดฯ 200 แห่ง เลี่ยงพ้นขาดทุน

04 ส.ค. 59 14:42
"ปิยะสกล" ชื่นชม "รพ.บ้านแพ้ว" สมุทรสาคร มีจุดแข็ง เลี้ยงตัวเอง มีระบบดูแลผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น หวังนำมาปรับใช้กับ รพ.ในสังกัดฯ 200 แห่ง เลี่ยงพ้นขาดทุน

"ปิยะสกล" ชื่นชม "รพ.บ้านแพ้ว" สมุทรสาคร มีจุดแข็ง เลี้ยงตัวเอง มีระบบดูแลผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น หวังนำมาปรับใช้กับ รพ.ในสังกัดฯ 200 แห่ง เลี่ยงพ้นขาดทุน

"ปิยะสกล" ชื่นชม "รพ.บ้านแพ้ว" สมุทรสาคร มีจุดแข็ง เลี้ยงตัวเอง  หวังนำมาปรับใช้กับ รพ.ในสังกัดฯ 200 แห่ง เลี่ยงพ้นขาดทุน


 
วันที่ 3 ส.ค. 2559 ที่ จ.สมุทรสาคร นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายกา รดำเนินงาน ซึ่ง รพ.บ้านแพ้ว ได้นำจุดเด่นของการบริหารราชการภาครัฐ และความอิสระคล่องตัวของภาคเอกชน มาบูรณาการเป็นรูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบ รพ.ในกำกับของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี 1 ต.ค. 2543 อยู่ในการกำกับดูแลของ รมว.สธ.


 

นพ.ปิยะสกล กล่าวชื่นชมการรบริหารจัดการของ รพ.บ้านแพ้ว ตลอด 16 ปีที่บริหารในรูปแบบโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ เป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหาร ด้วยความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ได้มีการวางตัวไว้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมทั้งมูลนิธิที่มีส่วนสำคัญทำให้เกิดความสำเร็จ ขอให้ รพ.คงความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ มีความยั่งยืน ที่มุ่งหวัง สุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นหลัก และได้ดำเนินการล่วงหน้าในนโยบาย ประชารัฐ

ของรัฐบาล จากคณะกรรมการบริหารที่เข้มแข็ง

 ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นจุดแข็ง เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น การยืนอยู่ได้บนขาของตัวเอง การนำรายได้มาเพิ่มเติมในระบบการดูแลผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะต้องนำไปปรับใช้


 

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน คาดว่า รพ.บ้านแพ้วจะเป็นต้นแบบที่ดีอีกแห่งในระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนอกจากระบบการบริหารจัดการแล้ว ยังมีชุมชนที่เข้มแข็ง มีมูลนิธิ รวมทั้งวิธีการหารายได้ที่มีจุดแข็ง โดยเฉพาะการดูแลรักษาความเสื่อมของร่างกาย เช่น ตา ไต รวมทั้งนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนการที่จะนำไปปรับใช้กับ รพ.อื่นๆ นั้น ต้องมีการศึกษาให้รอบด้าน การที่จะให้ รพ.ขนาดใหญ่ เช่น รพ.จังหวัด ออกนอกระบบนั้น สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่จะทำให้ รพ.รอบๆ ลำบากหรือไม่ เพราะขณะนี้ รพ.ในสังกัดของ สธ.ที่มี 1,000 แห่ง ประมาณ 200 แห่ง ยังประสบปัญหาขาดทุน การบริหารจัดการจึงอยู่ในลักษณะช่วยกัน แชร์กัน

 


 topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง