Social :

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เขต 8 จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ม.3 และ ม. 6 ตั้งแต่วันที่ 15-19 ส.ค. 59

04 ส.ค. 59 15:32
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เขต 8 จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ม.3 และ ม. 6 ตั้งแต่วันที่ 15-19 ส.ค. 59

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เขต 8 จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ม.3 และ ม. 6 ตั้งแต่วันที่ 15-19 ส.ค. 59

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เขต 8  

จำนวน 9 อัตรา   วุฒิ ม. 3 และ ม. 6 ตั้งแต่วันที่ 15-19 ส.ค. 59  


 

(ดูไฟล์)

http://job.ocsc.go.th/images/Job/ 636058365062011059. pdftopicza.com


โพสต์โดย : ครองแครง