Social :

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานผู้ช่วยประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) ( บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2563 )

19 พ.ค. 63 19:05
ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานผู้ช่วยประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) ( บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2563 )

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานผู้ช่วยประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) ( บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

19 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

กรมประมง

ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานผู้ช่วยประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
อัตราเงินเดือน : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารต้นฉบับ บาท
ประเภท : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารต้นฉบับ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารต้นฉบับ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28626ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy