Social :

คาด ไม่เกิน 1 ปีฟื้น! คค.แถลงเร่งยื่นศาลฟื้นฟูการบินไทยทำพ้นสภาพรสก.

20 พ.ค. 63 06:05
คาด ไม่เกิน 1 ปีฟื้น! คค.แถลงเร่งยื่นศาลฟื้นฟูการบินไทยทำพ้นสภาพรสก.

คาด ไม่เกิน 1 ปีฟื้น! คค.แถลงเร่งยื่นศาลฟื้นฟูการบินไทยทำพ้นสภาพรสก.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลง เร่งยื่นศาลฟื้นฟูการบินไทย พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ จ่อเคาะรายชื่อผู้คุมแผนถกเจ้าหนี้ คาด ไม่เกิน 1 ปีฟื้น
 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลาย โดยระบุว่า วันนี้ (19 พ.ค.)คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ.2483 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงการคลังปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้บริษัท
การบินไทย หลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด
สำหรับกระบวนการหลังจากนี้ทางการบินไทยจะต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอตัวเป็นผู้ทำแผนต่อศาล ซึ่งจะทำให้การบินไทยได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 90/12 อยู่ในสภาวะพักชำระหนี้ทำให้หยุดหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในเรื่องดอกเบี้ย จากหนี้สินในปี 2562 จำนวน 147,352 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน กว่า 2 แสนล้านบาท และจะต้องมีการตั้งคณะทำงานเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 


พร้อมกับจัดตั้งคณะผู้ทำแผนซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ไม่ต่ำกว่า 15 คน ซึ่งขณะนี้มีรายชื่อที่เสนอตัวเข้ามาและที่ไปทาบทามแล้ว คาดจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า หาก ครม.เห็นชอบรายชื่อตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ จากนั้นจะจัดทำแผนเสนอต่อศาลพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู โดยคาดว่าแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ และการดำเนินการฟื้นฟูการบินไทยจะกลับมาแข็งแกร่งได้ภายใน 1 ปี

นอกจากนี้ ทางคมนาคมได้มีการหารือร่วมกับปลัดกระทรวง และฝ่ายบริหาร ในเรื่องการแก้ไขปัญหาพนักงานแล้ว โดยจะนัดพูดคัยกับพนักงาน และสหภาพฯการบินไทยเพื่อหาทางออกที่อยู่ในสถานการณ์จริงร่วมกัน และสามารถปฏิบัติได้ ดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบกับพนักงานกว่า 20,000 คนขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy