Social :

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3,ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)) ( บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2563 )

20 พ.ค. 63 07:05
ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3,ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)) ( บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2563 )

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3,ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)) ( บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

19 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

กรมประมง

ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3,ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารต้นฉบับ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28629
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy