Social :

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)) ( บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2563 )

20 พ.ค. 63 07:05
ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)) ( บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2563 )

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)) ( บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

19 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

กรมประมง

ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง))
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน :
สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28628ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy