Social :

ประกาศจาก... กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563

21 พ.ค. 63 19:05
ประกาศจาก... กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563

ประกาศจาก... กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 27 อัตรา
3. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
5. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา


 

6. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 1
อัตรา
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ    ที่เว็บไซต์  https://dms.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบขอบขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy