Social :

ขึ้นต่อเนื่อง! ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล30สต.มีผล22พค.

22 พ.ค. 63 07:05
ขึ้นต่อเนื่อง! ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล30สต.มีผล22พค.

ขึ้นต่อเนื่อง! ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล30สต.มีผล22พค.

ปตท. และ บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล 30 สต. คงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) ในกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล 30 สต. คงเบนซินและแก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้ (22 พ.ค.) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้
ดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 20.09 บาท, B10 อยู่ที่ลิตรละ 17.09 บาท, B20 อยู่ที่ลิตรละ 16.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 20.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 19.98 บาท
E20 อยู่ที่ลิตรละ 18.74บาท
E85 อยู่ที่ลิตรละ 16.99 บาท
และเบนซิน เฉพาะปตท. อยู่ที่ลิตรละ 27.66บาท
ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy