Social :

ประกาศจาก... กรมควบคุมโรค เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ( บัดนี้ - 11 มิถุนายน 2563 )

23 พ.ค. 63 18:05
ประกาศจาก... กรมควบคุมโรค เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ( บัดนี้ - 11 มิถุนายน 2563 )

ประกาศจาก... กรมควบคุมโรค เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ( บัดนี้ - 11 มิถุนายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

22 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

กรมควบคุมโรค

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
:
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28657ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:obthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy