menu สธ.หารือ ก.พ. เรื่องเงินเดือนบุคลากรใน สธ. หลังเปลี่ยนจาก ‘ซี เป็นแท่ง’ อยู่ระหว่างทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
date 05 ส.ค. 59 11:03    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus
สธ.หารือ ก.พ. เรื่องเงินเดือนบุคลากรใน สธ. หลังเปลี่ยนจาก ‘ซี เป็นแท่ง’ อยู่ระหว่างทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สธ.หารือ ก.พ. เรื่องเงินเดือนบุคลากรใน สธ. หลังเปลี่ยนจาก 

ซี เป็นแท่ง ’  อยู่ระหว่างทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องศาลปกครอง เนื่องจากได้รับผลกระทบเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่งและให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด

 

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน  3  เรื่องดังนี้

 

1. ความเหลื่อมล้ำอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง กรณีเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชพลเรือนเทียบกับข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครู ข้าราชการอัยการ ตุลาการ ท้องถิ่นซึ่งต่ำกว่ากลุ่มดังกล่าว

 

2. การปรับจากระบบจำแนกตำแหน่งตามระดับ (ซี) ไปสู่ระบบการจำแนกประเภทตำแหน่ง (แท่ง) จะมีอัตราเงินเดือนเหลื่อมล้ำระหว่างตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการ (นักวิชาการสาธารณสุข) ที่เงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่  43,600  บาท กับประเภททั่วไป (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ที่เงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่  54,820  บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด

 

โดยทั้ง  2  ประเด็น กระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับสำนักงาน ก.พ.  3  ครั้ง  

 

ครั้งที่  1  ได้ส่งหนังสือ ที่

สธ 0201.037/2008 วันที่  31  ก.ค.  2557  ขอให้ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญที่เงินเดือนถึงขั้นสูงของสายงานหรือระดับตำแหน่ง   สามารถรับเงินเดือนได้อีกในระดับถัดไปได้อีกระดับหนึ่ง เช่นเดียวกับข้อกฎหมายของข้าราชการประเภทอื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ และลดการไหลออกจากระบบ   ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือที่ นร  1008.1/226  ลงวันที่  8  ก.ย.  2557  แจ้งว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา  50  วรรค  1  แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 

ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  24  มี.ค.  2559   ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการ ก.พ.   โดยกระทรวงสาธารณสุขขอให้สำนัก ก.พ.ทบทวนแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่นๆ

 

และล่าสุด ครั้งที่  3  เมื่อวันที่  13  ก.ค.  2559  กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ประสานไปยังสำนักงาน ก.พ. ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อไร  

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายละเอียดข้าราชการในสังกัด ที่เงินเดือนเต็มขั้น ณ วันที่  1  ต.ค.  2558  และ เม.ย. 2559 เพื่อเป็นข้อมูลให้ ก.พ.พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว

 

3.  ประเด็นการนับเวลาเกื้อกูลของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานของรัฐ เพื่อคำนวณเวลาราชการในการคิดบำเหน็จบำนาญ ได้หารือไปที่ ก.พ.แล้วเช่นกัน

 

topicza.com


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครง
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow