Social :

'แต่งงานกับนางไม้' พิธีกรรมโบราณ ที่ผู้ชายหมู่บ้านนี้..หลีกเลี่ยงไม่ได้!!

28 มิ.ย. 63 18:06
'แต่งงานกับนางไม้' พิธีกรรมโบราณ ที่ผู้ชายหมู่บ้านนี้..หลีกเลี่ยงไม่ได้!!

'แต่งงานกับนางไม้' พิธีกรรมโบราณ ที่ผู้ชายหมู่บ้านนี้..หลีกเลี่ยงไม่ได้!!
'แต่งงานกับนางไม้' พิธีกรรมโบราณ ที่ผู้ชายหมู่บ้านนี้..หลีกเลี่ยงไม่ได้!!

พิธีกรรมแต่งงานกับนางไม้ เป็นความเชื่อโบราณของชาวไทยในหมู่บ้านต้นมะม่วงหมู่ที่ ๔ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานรุ่นต่อรุ่น เพราะเชื่อว่ามีหญิงสาวรูปงามสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่หน้าวัดมะม่วงหมู่ โดยได้มีการสร้างรูปปั้นหญิงสาวแต่งกายงดงามขนาดเท่าคนจริงไว้ในบริเวณนั้นด้วย

     ซึ่งสำหรับคนในหมู่บ้านนี้ หากใครที่มีเรื่องทุกข์ใจหรือเรื่องเดือดร้อนในชีวิต ก็จะพากันไปบนบานศาลกล่าวขอให้นางไม้ช่วยเหลือ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องแก้บนด้วยการให้เข้าพิธีแต่งงานกับนางไม้ หลังจากได้สิ่งที่ต้องการตามที่ขอไว้แล้ว หากเป็นผู้หญิงก็จะต้องแต่งกายเป็นชายเข้าพิธีแต่งงานเช่นกัน

     อีกทั้งยังมีความเชื่ออีกอย่างที่คนในหมู่บ้านนี้นิยม คือ การฝากตัวเป็นบุตรหลานของนางไม้ เพื่อให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย นางไม้คุ้มครองดูแลนั่นเอง

     นอกจากนี้หากลูกหลานผู้ชายคนใดในครอบครัวที่ได้ทำพิธีฝากตัว มีอายุครบ 20
ปีบริบูรณ์ หรือช่วงอายุครบกำหนดบวช ก่อนบวชชายผู้นั้นจะต้องทำพิธีแต่งงานกับนางไม้เสียก่อน แล้วจึงจะสามารถบวชหรือเข้าพิธีแต่งงานกับหญิงอื่นได้ตามปกติ


     อีกทั้งหากในอนาคตชายผู้นั้นมีบุตรชายคนโตก็จะต้องทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่สืบแทนตนเองด้วย ทำให้การแต่งงานกับนางไม้จึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องทำสืบทอดกันไปตลอดสายสกุล และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูก หลานหรือเหลนก็ตาม

     สำหรับการจัดพิธีการนั้นจะปฏิบัติเช่นเดียวกับการแต่งงานทั่วไป คือ มีขันหมาก เงิน ทอง และเครื่องบูชาอย่าง หัวหมู สุรา เป็ด ไก่ และผลไม้ พิธีแต่งงานสามารถทำได้เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์เท่านั้น เจ้าบ่าวต้องแต่งกายเรียบร้อยสวยงามและเหน็บกริชติดตัวไปด้วย พร้อมทั้งมีการจัดขบวนขันหมากกันแบบครึกครื้น โดยมีเจ้าพิธีเป็นผู้ทำให้

     ปัจจุบันแม้สังคมจะเจริญขึ้น แต่พิธีกรรมดังกล่าวก็คงยังมีอยู่และปฏิบัติต่อกันมาไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านนี้


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy