Social :

ศบค. คลายล็อก เฟส 5 เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด

29 มิ.ย. 63 15:06
ศบค. คลายล็อก เฟส 5 เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด

ศบค. คลายล็อก เฟส 5 เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 หรือคลายล็อก เฟส 5 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการเปิด 5 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

-เปิดโรงเรียนทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชน

-ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ โดยที่ประชุมเสนอเพิ่มเติมว่าให้ปิดเวลา 22.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชั่วโมง

-เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้ไม่เกิน 24.00น. ห้ามไปต่อร้านข้าวต้ม

-เปิดร้านเกม อินเตอร์เน็ต

-เปิดโรงน้ำชา และอาบอบนวด
กลุ่มพนักงานต้องมีการตรวจโรคอื่นๆ และห้ามมีการขายประเวณีเด็ดขาด 

โดยทุกกิจการ กิจกรรมผู้ประกอบการต้องทำอย่างเข้มงวด หากพบว่าผิดให้กำหนดบทลงโทษ โดยศบค.มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี วางข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย เมื่อจะเปิดแล้วบอกว่าอะไรก็ยอม แต่เมื่อเปิดแล้วมีผลกระทบ ดังนั้นต้องมีบทลงโทษให้ชัดเจนด้วย เพราะเมื่อเกิดระบาดรอบสอง รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการรักษาเป็นล้านบาทต่อราย ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ด้วย

สำหรับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ขอขอบคุณข้อมูล  กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์โดย : Ao