Social :

ความเชื่อคนจีนโบราณ : ถ้าใช้มือชี้รุ้งแล้วจะเกิดภัยอันตราย

29 มิ.ย. 63 20:06
ความเชื่อคนจีนโบราณ : ถ้าใช้มือชี้รุ้งแล้วจะเกิดภัยอันตราย

ความเชื่อคนจีนโบราณ : ถ้าใช้มือชี้รุ้งแล้วจะเกิดภัยอันตราย

ความเชื่อคนจีนโบราณ : ถ้าใช้มือชี้รุ้งแล้วจะเกิดภัยอันตราย

รุ้งกินน้ำ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อขงคนหลายๆเชื้อชาติ โดยเฉพาะ "คนจีน" นั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ มากมาย
ซึ่งบางความเชื่อก็มักทั้งดีและไม่ดีเช่นกัน

     ดังเช่นคนจีนโบราณในบางท้องที่นั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ ที่ว่า รุ้งกินน้ำ เป็นเสมือนมังกรที่ไม่ดี ถ้าใช้มือชี้ไปที่รุ้งแล้ว เชื่อว่าจะก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ที่ชี้อีกด้วย
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy