Social :

ศบค. ชุดใหญ่มติศบค.ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก1ด.รับเฟส5เปิดเทอม1ก.ค.

30 มิ.ย. 63 07:06
ศบค. ชุดใหญ่มติศบค.ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก1ด.รับเฟส5เปิดเทอม1ก.ค.

ศบค. ชุดใหญ่มติศบค.ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก1ด.รับเฟส5เปิดเทอม1ก.ค.

ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ อนุมัติผ่อนปรนเฟส 5 ผับ บาร์ เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. ขณะ สธ. เสนอเพิ่มบุคคล 6 กลุ่ม ในการผ่อนคลายผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ถึง มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ตามที่ สมช. เสนอทั้งหมดโดยที่ประชุมอนุมัติให้มีการเปิดโรงเรียนและห้างสรรพสินค้าทั้งหมดตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยให้ ศูนย์การค้าปิดในเวลา 22.00 น. และร้านสะดวกซื้อเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ส่วนของผับ บาร์ ให้บริการได้ถึงไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี และต้องเข้มงวดเรื่องการเช็คอิน เช็คเอ้าท์ แอปพลิเคชั่นไทยชนะ รวมถึงให้ ศปม. เข้มงวด เพราะเป็นกิจกรรมและกิจการที่สุ่มเสี่ยงมาก ดังนั้นผู้ประกอบกิจการ ต้องทำตามอย่างเข้มงวด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตาม ต้องมีบทลงโทษเข้มข้น โดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติม 

ส่วนของกิจการอาบ อบ นวด และโรงน้ำชา มอบให้ ศปม. ตรวจเข้มใบอนุญาต และต้องลงทะเบียนในแอปไทยชนะ หากมีการติดเชื้อเจ้าของกิจการต้องมีส่วนรับผิดชอบ และห้ามมีการค้้าประเวณีตามข้อกฎหมายละเมิดไม่ได้

ส่วนการผ่อนคลายผู้ที่จะเดินทางมาในราชอาณาจักร กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้เพิ่มบุคคล 6 กลุ่ม คือ 1.คู่สมรส และบุตร ของผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร 2.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3.คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย 4.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตาม เช่น ศัลยกรรม และการตรวจมีบุตรยาก เน้นเฉพาะบางโรคบางกลุ่ม 5.นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครอง และ 6.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามข้อตกลงพิเศษกับประเทศเป้าหมาย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เช่น นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดยเข้ามาจะต้องกักตัว 14 วัน แต่จะต้องจ่ายเงินเอง เบื้องต้นกำหนดเข้ามาวันละ 200 คน

ส่วนแขกของรัฐบาล ต้องเป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน และเดินทางระยะสั้น ตรวจรับรองการปลอดโควิด-19 จากประเทศต้นทาง ต้องจำกัดการเดินทางเฉพาะตามกำหนดการที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ห้ามคณะเดินทางไปในที่สาธารณะ และห้ามใช้ขนส่งมวลชน และต้องมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยความมั่นคง ติดตาม


 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังมีมติ ยกเลิก การเว้นที่นั่ง ในขนส่งสาธารณะ แต่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องของการทำงานที่บ้านและเหลื่อมเวลาการทำงานเพื่อลดความแออัด

ทั้งนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ ยังย้ำถึงความจำเป็นของการต้องต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มี 2 ปัจจัย คือ การให้อำนาจป้องกันโรค ที่ พ.ร.บ. โรคติดต่อ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ คือ เรื่องของการเดินทางเข้าออกประเทศ ทุกช่องทาง และ 2 อำนาจในการให้กักตัว การควบคุมกิจกรรมกิจการต่างๆ ซึ่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีอำนาจในการควบคุมโรคได้ทันท่วงทีขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy