Social :

ประกาศจาก... กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 33 ตำแหน่ง ( 8 - 14 กรกฎาคม 2563 )

30 มิ.ย. 63 07:06
ประกาศจาก... กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 33 ตำแหน่ง ( 8 - 14 กรกฎาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 33 ตำแหน่ง ( 8 - 14 กรกฎาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

30 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

กรมส่งเสริมการเกษตร

2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

อัตราเงินเดือน : 11,280 - 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 33 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี


เกณฑ์การประเมิน :
1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
3.การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28900ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy