Social :

สธ.เผยพบผู้ป่วยโควิด-19รวม12คนเที่ยวบินเดียวกับด.ญ.9ขวบ

14 ก.ค. 63 06:07
สธ.เผยพบผู้ป่วยโควิด-19รวม12คนเที่ยวบินเดียวกับด.ญ.9ขวบ

สธ.เผยพบผู้ป่วยโควิด-19รวม12คนเที่ยวบินเดียวกับด.ญ.9ขวบ

กรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 12 คนเที่ยวบินเดียวกับด.ญ.9ขวบ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีเด็กหญิงที่มาในครอบครัวทูตป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นั้น หลังได้รับรายงานในพื้นที่ กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกันกรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินการสอบสวนโรคและรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวทันทีจากการสอบสวน พบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นเพศหญิง อายุ 9 ปี ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นรายที่เคยรายงานเป็นผู้ป่วยและมีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 โดยประวัติของผู้ป่วยเดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาพร้อมกับครอบครัวที่เป็นคณะทูต ซึ่งก่อนเดินทางได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมครอบครัวรวม 5 คน เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรการก่อนเดินทางเข้าไทย ผลตรวจทุกคนไม่พบเชื้อที่ประเทศต้นทาง และเดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ำ ผลตรวจพบเด็กหญิงติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย
จึงได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของครอบครัวทูตดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการของคำสั่ง ศบค. ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ข้อ (3)ทั้งนี้ ในเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วย มีผู้โดยสารทั้งหมด 245 คน พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 47 ราย จากการตรวจหาเชื้อพบผู้ติดเชื้อ รวม 12 ราย รวมผู้ป่วยรายนี้ และมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของ กทม. สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy