Social :

ประกาศจาก... บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 สิงหาคม 2563

28 ก.ค. 63 10:07
ประกาศจาก... บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 สิงหาคม 2563

ประกาศจาก... บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 สิงหาคม 2563

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 สิงหาคม 2563

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิ ต่างๆ รวม 25 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร


การรับสมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ที่เว็บไซต์  http://job.thailandpost.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy