Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2563 )

29 ก.ค. 63 19:07
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2563 )

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

29 กรกฏาคม 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

รายละเอียดวุฒิ :
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว)
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ค้นหา จัดเตรียมเวชระเบียน ตรวจสอบรายการคืน และบันทึกส่ง เวชระเบียนทั้งในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและในสมุดรับแฟ้มให้กับทั้งคลินิก หน่วยงาน และนักศึกษาทันตแพทย์
2. ตรวจสอบ จัดเรียงแฟ้มเวชระเบียตามเลขที่บัตร คัดแยกตามปี รวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงความเรียบร้อยของแฟ้มเวชระเบียนก่อนจัดเก็บเข้าตู้เก็บ และก่อนทำลาย
3. บันทึกข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนผู้ป่วย
4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29054
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy