Social :

ไขข้อข้องใจ? จำนวนธูปกับการบูชา

29 ก.ค. 63 21:07
ไขข้อข้องใจ? จำนวนธูปกับการบูชา

ไขข้อข้องใจ? จำนวนธูปกับการบูชา
ไขข้อข้องใจ? จำนวนธูปกับการบูชา


ธูป 1 ดอก เป็นเรื่องของการเน้น หรือเจาะจง ในเรื่องที่เกี่ยวกับผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน

ธูป 2 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ และการปักธูปบนอาหาร

ธูป 3 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ธูป 4 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 5 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดาและคุณครูบาอาจารย์

ธูป 6 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ กำลังไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 7 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

ธูป 8 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมดวง

ธูป 9 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการะบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรืออรุกขะเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ

ธูป 10 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 11 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง

ธูป 12 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป
13 ดอก ไม่นิยมจุด

ธูป 14 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์

ธูป 15 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 16 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพระพรหม ฯลฯ

ธูป 17 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 18 ดอก ไม่นิยมจุด

ธูป 19 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 20 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 21 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่ธรณี (ใช้ในพิธีกรรมเบิกพระแม่ธรณี) และการสวดเสริมดวง

ธูป 38 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม

ธูป 39 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ

ธูป 56 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า

ธูป 108 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมสวดเสริมดวงชะตา

    การจัดตั้งหิ้งพระ – หิ้งเทพ เพื่อทำให้เกิดความเป็นศิริมงคล ถ้ากรณีที่บ้านเรือนใดมีพื้นที่เหลือไว้สำหรับการจัดตั้งหิ้งพระ-หิ้งเทพ ควรหันหน้าพระประธานไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอิสาน เรียกว่า "ทิศเศรษฐี")

    การจัดเรียงถ้าเราหันหน้าไปหาพระประธานด้านซ้ายมือของเราหรือเท่ากับ ด้านขวามือของพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานควรจัดตั้งด้วยองค์พระสงฆ์เช่นรูปปั้นของ หลวงปู่แหวนรูปหลวงพ่อคูณส่วนทางด้านซ้ายขององค์พระประธานควรจะเป็นการตั้งขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy