Social :

ผิดวินัยร้ายแรง! ผบ.ตร.สั่ง”วิระชัย”สำรองราชการปมปล่อยคลิปเสียง

30 ก.ค. 63 07:07
ผิดวินัยร้ายแรง! ผบ.ตร.สั่ง”วิระชัย”สำรองราชการปมปล่อยคลิปเสียง

ผิดวินัยร้ายแรง! ผบ.ตร.สั่ง”วิระชัย”สำรองราชการปมปล่อยคลิปเสียง

ผบ.ตร. สั่ง"วิระชัย"สำรองราชการ ปมปล่อยคลิปเสียงยิงรถ"บิ๊กโจ๊ก" ชี้ผลสอบชัดผิดวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.มีคำสั่ง ตร.ที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค.63 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจสำรองราชการ
ใจความระบุว่า ตามคำสั่ง ตร.ที่ 383/2563 ลงวันที่ 24 ก.ค.63 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร.ซึ่งถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์และการกระทำเข้าลักษณะมีเจตนาเปิดเผยความลับของทางราชการ และฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งว่าด้วยการให้ข่าวสัมภาษณ์ ก่อให้เกิดคววามเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ตร.อย่างร้ายแรง ประกอบกับ กองบังคับการปราบปราม ได้รับคำร้องทุกข์ในกรณีกล่าวโทษว่า มีการกระทำอันเป็นการทำผิดต่อรัฐ มีมูลเข้าข่ายตามความผิด พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 และตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 21 เรื่อง การห้ามดักฟังทางโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารอื่นใดนั้นเนื่องจากกรณีดังกล่าว เป็นเหตุในการสั่งสำรองราชการได้ ตามนัยข้อ 3(1)แห่งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำ ตร.หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการ ในส่วนราชการใด พ.ศ.2548 ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัยและอาญา เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในภาพรวมของ ตร.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61
(2) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.สำรองราชการ ตร. ( อัตราเลขที่ สรส.1)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสำรองราชการเป็นมาตรการ ตาม กฎ ก.ตร.ส่วนมากการสำรองราชการส่วนใหญ่จะเป็นไปในแนวโน้มทางลบ เช่น ถูกดำเนินคดีอาญา, ถูกกล่าวหาผิดวินัยร้ายแรง หากเข้าเงื่อนไขก็สั่งให้สำรองราชได้ โดยคำสั่งสำรองราชการจะขาดจากตำแหน่งที่เดิมที่ครองอยู่ สามารถแต่งตั้งคนอื่นทดแทนได้ เพราะเห็นว่าหากอยู่ไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ คำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย สำรองราชการ เท่ากับว่าตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. จะว่างลงอีก 1 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมนี้ รวมเป็น 3 ตำแหน่งขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy