Social :

ชี้เป็นระเบิดเวลาของสังคม “เลขาฯคปร.”เสนอยกเลิกบทเฉพาะกาลที่สืบทอดทำอาจ

02 ส.ค. 63 06:08
ชี้เป็นระเบิดเวลาของสังคม “เลขาฯคปร.”เสนอยกเลิกบทเฉพาะกาลที่สืบทอดทำอาจ

ชี้เป็นระเบิดเวลาของสังคม “เลขาฯคปร.”เสนอยกเลิกบทเฉพาะกาลที่สืบทอดทำอาจ

เวทีสาธารณะแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ "เลขาฯคปร."เสนอยกเลิกบทเฉพาะกาลที่สืบทอดอำอาจ "พิชาย" ชี้ เป็นระเบิดเวลาของสังคม "ไอติม" แนะ  5 ยกเลิก 5 ยกระดับ
เวทีสาธารณะแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางออกเพื่อชาติบ้านเมือง คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย หรือคปร. และสถาบันสังคมประชาธิปไตย โดยนายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่าได้นำเสนอข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ แก้ไขยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นพื้นฐาน, ยกเลิกบทเฉพาะกาลที่สืบทอดทำอาจทั้งหมดยกเลิกการโหวตนายกรัฐมนตรีร่วมของ ส.ส. และ ส.ว. ใช้ระบบเลือกตั้งผสมผสาน ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเหมือนเดิม, ควรยกเลิก ส.ว. ไปเลย ควรให้ ส.ส.ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมด และควรปรับลดจำนวน ส.ส.ลง, ควรกำหนดเงื่อนไขการปฏิรูปประเทศและกรอบเวลาให้มีความชัดเจนโดยเร็ว, ต้องมีการกระจายอำนาจตามแนวคิด จังหวัดจัดการตนเอง ยกเลิกระบบราชการรวมศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯโดยตรง, ยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ให้มีองค์กรอยู่เหนือรัฐบาลที่มาจากประชาชน, ปฏิรูปองค์กรอิสระ, ให้ปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายภาษีทรัพย์สินในอัตราก้าวหน้า เหมือนหลายๆประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ และขยายสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง และสิทธิทางวัฒนธรรม ทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐ และมีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น
ด้านนายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ คสช. แต่เป็นระเบิดเวลาของสังคม เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่รวมศูนย์อำนาจไว้ในกลุ่มอภิสิทธิ์ชนเพื่อให้มีอำนาจทางการเมือง แต่กีดกันประชาชน ซึ่งเป็นการเมืองที่ไม่เท่าเทียมทำให้เป็นระเบิดเวลา ซึ่งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเวลา สัญญาณของความขัดแย้งชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเลวร้ายที่สุดคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องในการเอื้ออำนาจให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีการแทรกแซงในทุกสถาบันในการตรวจสอบถ่วงดุล และประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพเท่าที่ควร

ส่วนนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในนามตัวแทนของรัฐบาล กล่าวถึงเรื่องสิทธิของประชาชน เช่น สิทธิในชุมชน ประชาชนมีส่วนช่วยกันคิดกันทำให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ นโยบายหรือโครงการต่างๆที่ลงไป หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประชาชนสามารถปฏิเสธหรือหาจุดกึ่งกลางได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพค่อนข้างมาก จึงเป็นสิ่งที่ดีหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า กล่าวว่า ตนเองและทางกลุ่มพยายามจะทำและมุ่งเน้นเนื้อหา ซึ่งสิ่งสำคัญคือการวางลำดับขั้นตอนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะยุบสภา ข้อเสนอของตนจะมีการให้วางกรอบเนื้อหาต้องเป็นกลาง เนื้อหารัฐธรรมนูญต้องคำนึกถึงคำว่าประชาธิปไตย และออกแบบเพื่อช่วยให้รัฐมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาปากท้อง และประชาชน โดยมี 10 ข้อเสนอ คือ 5 ยกเลิก ได้แก่ ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่แก้ไม่ได้, ยกเลิกรัฐธรรมนูญละเอียดเกินไป, ยกเลิกการอ้างความมั่นคงที่เกี่ยวกับสิมธิเสรีภาพของประชาชน, ยกเลิกกติกาเลือกตั้ง และยกเลิกวุฒิสภา และ 5 ยกระดับ ได้แก่ ยกระดับสิทธิเสรีภาพของประชาชน , ยกระดับคุณสมบัตินายก, ยกระดับองค์กรอิสระ ยกระดับความเป็นประชาธิปไตยโดยตรง และยกระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กล่าวว่า ประชาชนไม่ได้รู้สึกว่า สว. จะใช้วิจารณญาณในการเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เขียนมาขาดรูปธรรมและไม่มีความจริงใจกับประชาชน และประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy