Social :

ประกาศจาก... กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( 5 สิงหาคม - 13 สิงหาคม 2563 )

02 ส.ค. 63 07:08
ประกาศจาก... กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( 5 สิงหาคม - 13 สิงหาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( 5 สิงหาคม - 13 สิงหาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

31 กรกฏาคม 2563

รายละเอียด

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารประกาศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารประกาศ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29057ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy