menu กยศ. คืนเงิน 3% สำหรับผู้กู้ที่มาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน ภายใน 1 ส.ค.-30 ก.ย.นี้
date 08 ส.ค. 59 17:09    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus
กยศ. คืนเงิน 3% สำหรับผู้กู้ที่มาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน ภายใน 1 ส.ค.-30 ก.ย.นี้

กยศ. คืนเงิน  3% สำหรับผู้กู้ที่มาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน 

ภายใน 1 ส.ค.-30 ก.ย.นี้

 


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มโปรโมชันคืนเงินตอบแทน 3% สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.ที่ไม่ค้างชำระหนี้และมาชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559

 ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบมาตรการจูงใจให้ ชำระหนี้กองทุน กยศ. และ กรอ. สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน  2559 จะได้รับเงินตอบแทนร้อยละ  3  ของเงินต้นคงเหลือ เป็นรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้กู้ยืมที่ดี

ชำระหนี้ตรงเวลา และมีความพร้อมในการชำระหนี้ปิดบัญชี

 

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมที่ได้ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินพร้อมหลักฐานยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชีให้แก่กองทุนฯ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงินคืนโอนเข้าบัญชี โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ส่งมาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

 

ก่อนหน้านี้ กองทุนฯ ได้มีมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ปิดบัญชี โดยจะลดเบี้ยปรับ 100%  ให้กับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระและมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2559 กองทุนฯ จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมทั้ง 2 กลุ่ม ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2016 4888

 

 


ที่มา : กระทรวงการคลัง

 


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครง
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow