menu มท.แจกแบบบ้านฟรีจ้า! ค่าก่อสร้างเริ่มต้นไม่ถึงล้าน…
date 09 ส.ค. 59 09:19    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus
มท.แจกแบบบ้านฟรีจ้า! ค่าก่อสร้างเริ่มต้นไม่ถึงล้าน…

มท.แจกแบบบ้านฟรีจ้า ! ค่าก่อสร้างเริ่มต้นไม่ถึงล้าน

 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงฯ ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจจะปลูกสร้างบ้านสามารถขอรับแบบบ้านสานฝัน ซึ่งดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งหวังที่จะอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

 


สำหรับแบบบ้านสานฝัน ประกอบด้วย


1. แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย จำนวน 10 รูปแบบ พื้นที่ตั้งแต่ 70 - 224 ตารางเมตร ประมาณราคาค่าก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ 972,000 บาท - 2.1 ล้านบาท

 

2. แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว จำนวน 2 รูปแบบ เหมาะสำหรับการก่อสร้างในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เฝ้าระวัง มีให้เลือกทั้งแบบบ้าน 1 ชั้น และแบบบ้าน 2 ชั้น ประมาณราคาการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ 1.7 - 2 ล้านบาท

 

3. แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ จำนวน 2 รูปแบบ เป็นแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่มุ่งเน้นเรื่องความสะดวก ปลอดภัยตามหลัก Universal Design ประมาณราคาการก่อสร้างตั้งแต่ 1.2 - 1.3 ล้านบาท

 

สำหรับแบบบ้านดังกล่าว ประชาชนสามารถนำไปประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการได้ตามระเบียบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับรองแบบให้กับสถาปนิกและวิศวกร

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับแบบบ้านเพื่อประชาชนดังกล่าว (หนังสือพร้อม CD จำนวน 10,000 แผ่น) ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต สำหรับในส่วนภูมิภาค ขอรับได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

 

และยังมี คลินิกบ้าน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านให้บริการประชาชนเพิ่มเติมอีกด้วย


ดูรูปแบบบ้านและรายละเอียดของบ้านสานฝันแต่ละแบบได้ที่   http://dpt.go.th


topicza.com 


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครง
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow