Social :

รอตรวจซ้ำ! ตรวจ45คนใกล้ชิดนักบอลไร้โควิด-รอผลทีมขอนแก่นราชบุรี94คน

14 ก.ย. 63 06:09
รอตรวจซ้ำ! ตรวจ45คนใกล้ชิดนักบอลไร้โควิด-รอผลทีมขอนแก่นราชบุรี94คน

รอตรวจซ้ำ! ตรวจ45คนใกล้ชิดนักบอลไร้โควิด-รอผลทีมขอนแก่นราชบุรี94คน

ศบค. เผย ผลตรวจโควิดนักบอลอุซเบกิสถาน ไม่พบเชื้อ 41 ราย อีก 2 รายไม่ชัดเจนรอตรวจซ้ำ ขณะทีมขอนแก่น-ราชบุรี อยู่ระหว่างรอผล
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนเพิ่มเติมกรณีนักฟุตบอล อุซเบกิสถาน เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 โดยกองระบาดวิทยาได้เก็บตัวอย่างในผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 44 ราย ประกอบด้วยนักฟุตบอล 23 รายและทีมงาน 21 ราย ผลตรวจเป็นลบ 41 ราย อีก 2 รายให้ผลสรุปไม่ชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างส่งตรวจซ้ำ และที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีการเก็บตัวอย่างในนักฟุตบอลร่วมฝึกซ้อมในสโมสรบุรีรัมย์ จำนวน 4 คน ทุกคนมีผลเป็นลบ

และวันที่ 12 ก.ย.63 สสจ.จังหวัดขอนแก่น มีการเก็บตัวอย่างทีมฟุตบอลขอนแก่น จำนวน 51 ราย เป็นนักฟุตบอล 33 ราย Staff 14 ราย นักศึกษาฝึกงาน 4 ราย ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 รายและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 36 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสคร.5 ราชบุรี, สสจ.ราชบุรี, โรงพยาบาลราชบุรี และศวก.สมุทรสงคราม มีการเก็บตัวอย่างในผู้สัมผัสของทีมราชบุรี มิตรผล จำนวน 43 ราย ในจำวนนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 32 คน ซึ่งเป็นนักฟุตบอล 15 ราย Staff 15 ราย คนขับรถ 2 ราย ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วย และอยู่ระหว่างรอผลยืนยัน


สสจ.บุรีรัมย์ ได้มีการค้นหาผู้ป่วยสัมผัสเพิ่มเติม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 340 ราย อยู่ระหว่างรอเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ทั้งนี้ กองระบาดวิทยา ได้ติดตามผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 2แถวหน้าและสองแถวหลัง จำนวน 13 คน พบว่ามีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ โดยได้ทำการแจ้งผู้ร่วมโดยสารเครื่องบินให้สังเกตอาการของตัวเองอย่างน้อย 14 วัน และหลีกเลี่ยงพื้นที่ในชุมชน หากพบว่ามีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่รับกลิ่น เป็นต้น ให้มาทำการตรวจหาเชื้อต่อไปขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy